WiSecure säkrar ventilkammare för Stockholm Vatten
I dagarna har vi levererat de första W801-tätningarna för vattenledningsrör i diameter 1230 mm till entreprenören JVAB som på uppdrag av Stockholm Vatten bygger ut ledningsnätet.
Dricksvattenledningarna passerar på vissa platser genom ventilkammare som måste säkras mot inträngande grundvatten så att inte problem med korrosion uppstår på utrustning.
Vi är stolta över att vara med och bidra till en säker vattenförsörjning och till svensk infrastruktur för kommande generationer.