WiSecure AB har tecknat avtal om att förvärva Multi Trolley AB, som levererar specialutvecklade vagnar för flytt av stora otympliga föremål.

Multi Trolley AB blir därmed ett helägt dotterbolag till WiSecure AB.

Multi Trolley levereras idag till många olika marknadssegment i hela världen. Vi kommer att öka kundbasen och leverera både i Sverige och internationellt.

Multi Trolley är en unik ergonomisk och ekonomisk arbetsmetod som tillsammans med en specialutvecklad vagn med patenterad tippfunktion gör att man enkelt kan flytta stora föremål som konferensbord, skrivbord, soffor, sängar, dörrar med mera utan problem, enkelt och säkert. Samtidigt förebygger användandet av Multi Trolley snedbelastning på ryggen och andra arbetsskador och bidrar till att möta gällande arbetsmiljökrav.

Förvärvet skedde 2021-05-07.

För mer information:
Kontakta Martin Kristensen, VD, WiSecure AB, på telefon: +46 706 101247, e-mail: mk@wisecure.local

eller Multi Trolley direkt på telefon: +46 33 100485