WiSecure

Behovsanpassade lösningar
för maximal tätning.

W804 Borrhålstätning

WiSecure® W804

– borrhålstätning.
Speciellt framtagen för spärr mot vatten vid borrade hål i betongväggar och golv. Med denna tätning undviks all betonggjutning i efterhand runt röret.

WiSecure® W804 är också en så kallad rörelsevänlig tätning som tillåter axiell rörelse hos röret och kan användas till alla olika typer av rörmaterial.

 

Produktblad  W804