WiSecure

Behovsanpassade lösningar
för maximal tätning.

W803 Reperationstätning

WiSecure® W803

– reparationstätning.
Speciellt designad lösning för effektiv vattentätning. Används där läckage uppstått mellan rör och betongvägg/golv.

WiSecure® W803 klarar också axiella rörelser och kan monteras på insidan eller utsidan av en betongvägg. W803 används till alla typer av rörmaterial. Gummiringens unika profil skapar en effektiv tätning mellan rör och betong. Tätningen monteras med slangklämma samt spännklovar som skruvas fast med expanderbultar i betongväggen för högsta hållbarhet.

 

Produktblad  W803