WiSecure

Behovsanpassade lösningar
för maximal tätning.

W801 Specialtätning för vatten, radon & axiella rörelser

WiSecure® W801

– väggenomföring.
Används vid ingjutning av runda rör i betongväggar och golv. Ringarnas unika profilutformning i kombination med tillhörande slangklämmor ger en effektiv tätning mellan rör och betong samtidigt som den tillåter axiell rörelse.

WiSecure® W801 kan användas till alla typer av rörmaterial. Lösningen tillåter stor axiell rörelse hos rör med slät yta vilket innebär att tätningen mellan rör och betong bibehålls. W801 är dessutom justerbar efter montering och kan monteras på insida eller utsida av väggen.

 

Produktblad W801