WiSecure

Behovsanpassade lösningar
för maximal tätning.

Murgenomföring

Vårt standardmått på dessa är 250 mm

Följande dimensioner finns:

D32-D315

Längder går givetvis att bygga efter önskemål.