WiSecure

Behovsanpassade lösningar
för maximal tätning.

Nedstigningsbrunn NB 560/600

Nedstigningsbrunn NB 560 / 600

Nedstigningsbrunn NB 560/600

NB 560/600 är tillverkad i rotationsgjuten polyeten och är avsedd för ingjutning i betongblock till olika typer av fjärrvämrkammare både vid nyanläggningar och vid reparationer av äldre otäta kammartak.
Brunnslocket, tillverkat i rotationsgjuten polyeten, är gummiringstätat och isolerat med polyuretancellplast vilket ger ett vattentätt och värmeisolerande brunnslock.