WiSecure

Behovsanpassade lösningar
för maximal tätning.

Nedstigningsbrunn NB 530/900

Nedstigningsbrunn NB 530/900

NB 530/900, anpassad för gjutjärnsbetäckningar med diameter 600 mm eller större, är avsedd att användas som genomgångsbrunn i kammartak vid nyinstallation och vid ombyggnad av fjärrvärmekammare.

Nedstigningsbrunnens konstruktion med avseende på monteringsarbetet, har utvecklats och utvärderats tillsammans med driftpersonal hos Energiverken i Göteborg AB.

Brunnen behöver inte gjutas fast i kammartaket vilket väsentligt underlättar monteringsarbetet och håller kostnaderna på en låg nivå.

Brunnen monteras istället som en kåpa över de betongringar som gjutjärnsbetäckningen vilar på.