WiSecure AB
WiSecure AB

W802 Vattentätning / Radontätning

W802 Vattentätning / Radontätning

Leveranstid: Lagervara upp till dim 500mm.

   Produktblad W802

   Produktkort Byggvarubedömning

SKU: N/A Categories: ,

Description

WiSecure - Originalet sedan 1982

WiSecure® W802 – för vattentätning och radontätning

WiSecure® W802 är en av marknadens mest effektiva spärrar mot vatten och markradongas. Radon är en radioaktiv ädelgas som bildas när grundämnet radium sönderfaller. Gasen är svår att upptäcka eftersom den varken syns, luktar eller smakar. Hälsoproblemen uppstår oftast när radondöttrar tränger in i luftrör och lungor när vi andas. Där avger de en joniserad strålning, främst i form av alfapartiklar, som kan orsaka lungcancer.

Vattentätning/radontätning som passar alla typer av rörmaterial

Markbunden luft innehåller alltid höga halter av radon vilket innebär att bostäder är särskilt utsatta. Lufttrycket är oftast lägre inomhus än utomhus på grund av temperaturskillnad och genom effektiv ventilation. Radonhaltig luft från marken kan därför lätt sugas in i huset genom en otät husgrund där t.ex. rörgenomföringar har förts igenom bottenplattan.

WiSecure® W802 används vid ingjutning av runda rör i betongväggar och golv. Passar till alla typer av rörmaterial, som t.ex. plast, stål, gjutjärn och betong.

Enkel och snabb montering

Den monteras snabbt och enkelt direkt på röret och gjuts därefter in i betongväggen eller golvet. Resultatet är en säker tätning som ser till att ingen radongas eller vatten passerar via rörgenomföringarna. Tätningen passar till de flesta modeller av golvbrunnar.

W802 unika profilutformning skapar en effektiv tätning mellan rör och betong. W802 används där röret inte kommer att utsättas för större axiell rörelse och finns som standard i dimensioner från 16 mm upp till 2000 mm.

Våra vattentätningar/radontätningar uppfyller kraven

Gummimaterial: EPDM, 40° ± 5 ° IRHD.
Uppfyller kraven enligt materialstandarden EN 681-1, tabell 2.
CE-märkt. Uppfyller kraven enligt EU:s Byggproduktförordn. (CPR).
Slangklämma: Stål (AluZink).

Tidigare tester visar att applikationen klarar 0,4 bar vattentryck vid stillastående och 0,1 bar vid axiell rörelse (≤ 4 mm).
Förnyade tester utförda av SP 2014 bekräftar att applikationen är helt luft- och radontät.

Additional information

Rördimension dy

16-18, 22-25, 28-32, 34, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 132, 140, 160, 175, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1500, 2000

Go to Top