Slide

WiSecure® innefattar ett flertal olika tätningsvarianter avsedda för vattentätning och radontätning av rörledningar vid genomgång av betongväggar och golv. Produkterna kan användas både vid nyproduktion och vid reparation. WiSecure® har sedan det utvecklades på 80-talet installerats i tusentals olika projekt. WiSecure® innefattar ett flertal olika tätningsvarianter avsedda för vatten- och radonspärr vid ingjutning av rör i betongväggar och golv. Systemet kan användas i allt från fjärrvärmekammare och bergvärmeinstallationer till tunnlar och husgrunder mm.

WiSecure® är ett väl beprövat tätningssystem som kan användas till alla typer av rörmaterial, som t.ex. plast, stål, gjutjärn och betong. För att garantera optimal funktion har samtliga tätningar genomgått omfattande testprogram vid både nationella och internationella testinstitut. WiSecure® består av tätningarna W801, W802, W803 och W804. W802 är utvecklad främst för vatten- och radontätning medan W801, W803 och W804 är specifikt designade för att tåla höga vattentryck och även tillåta axiell rörelse.

WiSecure_v002

WiSecure_v003

WiSecure_v004

Vattentäthet

WiSecure’s tätningar har samtliga genomgått funktions- och täthetsprov hos Studsvik Energiteknik AB samt på Fernwärme Forschungsinstitut i Hannover. Testrapporterna visar att tätningarna klarar ett vattentryck på 0,4 bar (0,2 vid större axiella rörelser). W803 har också funktionstestats internt och klarar ett tryck på 2,5 bar utan läckage (utan axiella rörelser). Tester 2014 vid Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP visar att W802 är helt lufttät (inget luftflöde kunde uppmätas) och därmed tät mot genomträngning av radon när tätningen är ingjuten i betong.

Material

Våra tätningar tillverkas i syntetiskt gummi (EPDM) och uppfyller kraven enligt materialstandard EN681-1 tabell 2, CE-märkning och EU:s byggproduktförordning (CPR). Våra slangklämmor levereras som standard i AluZink och rostfritt syrafast (W801, W803, W804). Spännringar och klovar tillverkas i varmförzinkad stål. Alla tätningar klarar +45 grader Celsius kontinuerlig arbetstemperatur.

Några av fördelarna med WiSecure®

 

Funnits på marknaden sedan 1982. Unika konstruktioner och profiler. Klarar höga vattentryck – även med axiella rörelser. Finns i alla dimensioner. Enkel montering.

Klarar att stoppa radongas. Låg kostnad. Passar även de flesta golvbrunnar. Finns med RSK- och E-nummer. Finns på lager hos din närmaste VVS- eller Elgrossist.

Hör av dig!