I över 40 år har WiSecure tätningar hjälpt fastighetsägare, entreprenörer, energibolag och industri att säkra byggnader och andra utrymmen mot läckage av vatten och skadlig markradon.
Idag omfattar våra lösningar ett flertal tätningsvarianter som används både vid nyproduktion och renovering.
Våra tätningar kan användas på alla typer av rörmaterial så som plast, gjutjärn och betong.
För att säkerställa prestandan har 800-serien tätningar genomgått rigorösa tester vid institut både i Sverige och Tyskland.
Utöver lösningar mot läckage arbetar vi även med ventilatorer och nedstigningsbrunnar för underjordiska utrymmen.

På WiSecure tror vi på enkelhet i allt vi gör oavsett om det gäller att ta kontakt med oss eller att montera våra produkter.
Snabbhet och kundservice är andra ledord som genomsyrar vår verksamhet. En verksamhet som vi alltid strävar efter att förbättra för våra kunders, affärspartners och medarbetares skull.
Vi är alltid lyhörda för nya idéer och vi efterfrågar våra kunders synpunkter för att kunna utvecklas som företag.