WiSecure AB är med och levererar material till Slussen SN91 Bussterminal

Vänthall

OM PROJEKTET

För att möta Stockholms kontinuerliga utveckling byggs Slussen om och en bussterminal ska sprängas ut i Katarinaberget. Bussterminalen ska utformas som ett bergrum med plats för både resenärer och busstrafik. Att utföra bergsprängningsarbetena för den nya bussterminalen innebär att cirka 270 000 m3 berg ska tas ut. Närliggande byggnader, befintliga bergrum i Katarinaberget och bergslänten mot Stadsgårdsleden påverkar utformningen av terminalen. Dessa ställer projektet inför bergtekniska utmaningar, så som exempelvis stora spännvidder och låg bergtäckning. Tre stora bergrum med en spännvidd på upp till 24 m utgör vänthall för passagerare och körytor för bussar. Implenias kontrakt omfattar i stort bergarbeten för bergrum med infartstunnlar, mediatunnlar, ny avloppstunnel – sammanlagt bergarbeten på totalt cirka 270 000 m3 och betongarbeten om cirka 12 000 m3. Även vissa markarbeten skall utföras.

WiSecure blir eget bolag med nya ägare

WiSecure blir eget bolag med nya ägare

WiSecure, som sedan 1982 varit ett starkt affärsområde under Wideco Sweden AB, har nu förvärvats av bolagen Kristensen Engineering AB och Karlstedts Fastighets AB. Martin Kristensen med lång erfarenhet av WiSecure och dess produkter blir VD i nya bolaget och kommer att förvalta varumärket och utveckla produkterna.

WiSecure innefattar flera olika tätningsvarianter avsedda för vattentätning och radontätning av rörledningar vid genomgång av betongväggar och golv. Bland befintliga kunder finns större svenska energiverk och grossister inom VVS.

Satsningen med att lägga WiSecure som ett eget bolag kommer att gå ut på att öka kundbasen och leverera de bästa och mest säkra vatten och radontätningarna både i Sverige och internationellt. Vårt arbete kommer bidra till en säkrare och hälsosammare miljö då vi förebygger inläckage av vatten och radon i fastigheter och betongkammare. Detta för att bidra till bättre hälsa och minskad cancerrisk säger WiSecures VD Martin Kristensen.

Vi ser fram emot en fortsatt god kontakt och samarbete med våra kunder.

Lansering av förbättrad produkt inom affärsområdet WiSecure

Under förra året har vi tagit fram en ny variant av WiSecure W801, W803 & W804 (dimension 125 mm – 180 mm) med förbättrad design och funktion. Tätningen är avsedd för applikationer där rör passerar genom betongvägg/golv och där krav ställs på axiellt rörelse i kombination med högt vattentryck. Den kan med fördel monteras inuti betongen eller på utsidan och fungerar därför även utmärkt som reparationstätning.

Lansering sker under januari 2017.

Wisecure