WiSecure AB förvärvar bolaget Multi Trolley AB

WiSecure AB har tecknat avtal om att förvärva Multi Trolley AB, som levererar specialutvecklade vagnar för flytt av stora otympliga föremål. Multi Trolley AB blir [...]