Vår historia

När fjärrvärmen slog igenom på allvar i Sverige på 1980-talet arbetade Arnold Wirfalk som försäljare på Uponor.
Han såg att de lösningar som då fanns för att täta rörgenomföringar i pumpstationer, kammare och byggnader inte var optimala och ibland medförde problem med inkommande grundvatten.
År 1980 bestämmer han sig för att lämna Uponor och starta företaget WIAB.
Han utvecklar tidigt 800-serien tätningar som används än idag men applikationerna har utökats från fjärrvärmedistribution till att omfatta radontätning av fastigheter, system för sopsugar, platsgjutna bassänger, vatten och avloppssystem och elförsörjning.
Kort sagt, inom alla områden där täthet mot vätske- eller radonläckage är ett krav vid byggnation eller underhåll.
Produktion av tätningarna startar vid dåvarande Forshedas fabriker i Värnamo.
Arnold låter under 80-talet testa sina lösningar vid institut i Sverige och Tyskland och resultaten är mycket goda. Tätningarna håller mycket hög prestanda och börjar användas av energibolag runt om i Sverige.
Under resans gång byter företaget namn till Wideco Sweden AB och nya affärsområden startas för att även omfatta lösningar för övervakning av fjärrvärmerör för att tidigt detektera och lokalisera läckage, nedstigningsbrunnar och robusta ventilationstorn för underjordiska anläggningar.

Radon i fastigheter kopplat till ökad risk för ohälsa blir uppmärksammat under 90-talet och tätning W802 visar sig kunna täta även mot skadlig markradon som kan läcka in mellan inkommande rör och betong vid gjutning av husgrunder. Arnold fokuserar på att sprida kunskap i byggbranschen om hur man tätar mot markradon och W802 blir snart en storsäljare.
Idag är W802 fortfarande en av våra volymmässigt större produkter som även används i Norge, Danmark, Finland och Baltikum.

Nutid

År 2019 förvärvar nuvarande VD Martin Kristensen affärsområdet WiSecure från Wideco, och bildar företaget WiSecure AB.
Lösningarna omfattar 800-serien tätningar, nedstigningsbrunnar och ventilationstorn.
Fokus läggs nu på att växa organiskt både inom Norden och i övriga Europa med befintliga system.
Avtal om generalagentur för Viking Lighting arbetsbelysning tecknas under 2020 och ett nytt affärsområde har skapas för bolaget.